Partnerschool Marnix Academie

De Martin Luther Kingschool heeft een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Stichting Delta heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Utrecht. Studenten van de Marnix Academie lopen stage op en doen onderzoek in alle scholen van onze stichting, zo ook op de Martin Luther Kingschool. Voor de verdere ontwikkeling maken wij ook gebruik van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum, onderdeel van de Marnix Academie. https://www.marnixacademie.nl