Bewegingsonderwijs

Motoriek is een van de speerpunten op de Martin Luther Kingschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ook mototrisch goed ontwikkelen. Daarom hebben wij gekozen voor een vakleerkracht. Jan Ormel onze vakleerkracht is er op woensdag en vrijdag. Wij hebben een kleine gymzaal voor de kleuters in de school. De gymlessen voor groep 3 t/m 8 worden in de Vierstee gegeven. Dit is een grote sporthal naast onze school. Meer informatie over bewegingsonderwijs is te vinden onder het kopje 'gezonde school'.

Naast de reguliere gymlessen onder leiding van onze vakleerkracht biedt de school bezig motorische remedial teaching (MRT) aan. MRT kan gedefinieerd worden als het verlenen van extra onderwijshulp in het kader van de bewegingsopvoeding. Zij richt zich op de ontwikkeling van het bewegingsgedrag van het kind.

Voor veel cognitieve vakken, met name voor lezen en rekenen, bestaat extra hulp in de vorm van remedial teaching. Als kinderen in de klassensituatie niet mee kunnen komen, bestaat de mogelijkheid tot remediëren. Op het gebied van de motoriek bieden niet alle scholen in Nederland extra zorg. Onze school wil deze zorg wel kunnen bieden. Onze vakleerkracht heeft hiervoor een opleiding gevolgd.