Lef
De leerkracht doet ertoe!
 
Onze leerkrachten zijn professionals met lef. Zij durven een kritische houding te nemen tegenover ontwikkelingen, literatuur en lesstof. Als professionals kiezen zij voor een aanpak die past bij de groep. Zij zoeken naar een manier om de lessen betekenis te geven. Door gebruik te maken van variërende werkvormen vormt de leerkracht een passend lesprogramma. Het is een uitdagend lesprogramma dat om de inzet van de leerlingen vraagt. Wij dagen hen uit door in beweging te komen, na te denken, uit te voeren en te reflecteren.