Kinderoefentherapie

De Martin Luther Kingschool biedt de mogelijkheid om uw kind kinderfysiotherapie te laten volgen tijdens schooltijd. Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van een kind, en dit is ook een van de favoriete bezigheden van kinderen. Tijdens de basisschoolperiode leren ze veel nieuwe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen en schrijven. Bij de meeste kinderen gaat het aanleren hiervan vanzelf. Soms vinden kinderen het moeilijk om bepaalde activiteiten goed uit te voeren, hoe hard ze ook hun best doen. In dat geval kan de kinderfysioherapeut hulp bieden.

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie. Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijkse functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles en het buitenspelen (vallen, struikelen, niet soepel bewegen, onzeker, angstig, onhandig) maar ook aan moeite met kleuren en schrijven (pijnklachten in de hand of moeilijk leesbaar handschrift). De kinderfysiotherapeut sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft.

Mijn naam is Annemee Gerritsen en ik ben (kinder)fysiotherapeut i.o. bij FysioHolland. Iedere dinsdagochtend ben ik aanwezig op de MLKing. Het grote voordeel van fysiotherapie op school is dat de geleerde motorische vaardigheden direct in de context en omgeving van het kind geoefend worden. Daarnaast kan de leerkracht gemakkelijk worden meegenomen in de behandeling van het kind, door de leerkracht adviezen te geven over het motorisch functioneren. Mijn doel als kinderfysiotherapeut is om kinderen spelenderwijs vaardigheden te leren, en het plezier in bewegen en het vertrouwen in zichzelf terug te geven. Hierdoor kunnen zij zichzelf verder gaan ontwikkelen in hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Werkwijze en vergoedingTijdens de eerste afspraak breng ik in kaart welke hulp nodig is. Om een goed beeld te kunnen vormen in het motorisch functioneren van uw kind, doe ik een intake en motorisch onderzoek, met eventuele aanvullende vragenlijsten en testen. De bevindingen worden met u besproken en er volgt een advies. Als er wordt overgegaan tot behandelen, bespreek ik met u en uw kind het behandeldoel en behandelplan. Dit alles vindt plaats onder schooltijd, hiervoor is een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts of specialist. De basisverzekering vergoedt per kalenderjaar 18 behandelingen kinderfysiotherapie voor kinderen onder de 18 jaar. Vanuit de aanvullende verzekering worden vaak meer behandelingen vergoed, echter hangt dit af van uw aanvullende verzekering.

Wilt u (vrijblijvend) kennismaken, meer informatie krijgen over de werkwijze, vergoedingen en/of advies over de motoriek van uw kind? Neem gerust contact met mij op via de mail of spreek mij aan in de wandelgangen van de school.

Graag tot ziens op de Martin Luther Kingschool,

Met vriendelijke groeten,

Annemee Gerritsen

FysioHolland Kids / (Kinder) fysiotherapeut i.o.

annemee.gerritsen@fysioholland.nl