Verbinding

Vertrouwen in verbondenheid

In de groep is een veilig en fijn klassenklimaat zeer belangrijk. Wij zetten ons graag in om dit te verwezenlijken. Als leerkracht zoeken wij de verbinding met de leerlingen om een fijne relatie aan te gaan. Ook zorgen wij dat de leerlingen onderling ruimte krijgen en gestimuleerd worden om met elkaar in contact te komen. Verbondenheid binnen de groep vinden wij erg belangrijk. Door een collectieve ambitie (groepsmissie) op te stellen en hier samen aan te werken creƫren we het gevoel van vertrouwen en saamhorigheid in de groep.Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om verbinding te leggen tussen de lesinhoud en de omgeving van de leerlingen. Dit doen wij om betekenis te geven aan de lesstof. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zien waar zij naartoe groeien en zelf invloed hebben op dit proces.