Samenwerking

De Martin Luther Kingschool staat niet los van zijn omgeving. Wij vinden het belangrijk om samen te werken met ouders en (lokale) partijen die (in)direct betrokken zijn bij het onderwijs. Kinderen leren niet alleen in het klaslokaal. Het bevorderen van kennis vindt steeds meer plaats in samenwerking met ouders en de schoolomgeving.