Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Bewegen en sport'. Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op http://www.gezondeschool.nl/

Bewegen en sport

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat 'Bewegen en sport'.
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym van een vakdocent. Twee keer per jaar vindt er een screening plaats. Kinderen die hierbij uitvallen krijgen een voorstel om mee te doen aan de RBO lessen. RBO staat voor remediërend bewegingsonderwijs. Tijdens de lessen RBO zorgt de leerkracht ervoor dat kinderen, die minder vaardig bewegen, plezier krijgen of behouden in spelen en bewegen. Hierdoor kunnen deze kinderen een langdurige bewegingsmotivatie ontwikkelen.

Als een kind daarnaast nog extra hulp nodig heeft, dan wordt, na overleg met ouders, contact opgenomen met een externe professional, meestal een kinderfysiotherapeut. Wij werken samen met Fysio Holland. Jorien is elke donderdag in onze school aanwezig om kinderen extra te begeleiden.