Onderwijs

Opbrengstgericht werken is in het onderwijs een belangrijk thema. De overheid, de inspectie, ons bestuur en ook de samenleving hebben hoge verwachtingen van onze school als het gaat om de opbrengsten van het onderwijs. Het bereiken van goede resultaten met kinderen doet ertoe! Onze school heeft de belangrijke taak kinderen voldoende bagage mee te geven zodat ze goed voorbereid zijn om deel te nemen aan een complexe samenleving. Dit realiseren we niet door méér van hetzelfde te doen, maar door op alle niveaus in de school dingen anders te doen en andere dingen te doen; doen wat ertoe doet en niet omdat het moet. Door te blijven leren kunnen wij ons blijven ontwikkelen. Capaciteiten liggen niet vast, maar kunnen toenemen door ervaringen, door te leren in de praktijk.