De oudervereniging van de MLKing

De Oudervereniging (OV) is een vereniging die bestaat uit ouders en verzorgers die zich inzetten voor  de leerlingen van de MLKing school. De OV werkt samen met een afvaardiging van het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en organisatorische zaken, zodat de leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. De OV draagt, samen met álle ouders en verzorgers, zorg voor activiteiten die niet in het reguliere schoolbudget passen maar voor de leerlingen heel belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, of schoolprojecten. De activiteiten die de OV organiseert worden betaald vanuit de (vrijwillige) ouderbijdrage (de ov int en beheert deze gelden).  

De OV bestaat uit: 

 • Jeanet Burger (voorzitter) 
 • Daphne de Groot (penningmeester)
 • Marjolein van Dijk (secretaris) 
 • Lenneke Lodder
 • Rianne Wolff / Dieneke Janssen
 • Joyce Geurtsen
 • Angelique Reuselaars 

Afvaardiging schoolteam:

 • Sara Peters 

Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. Hierin worden onder andere de volgende punten besproken:

 • de jaarrekening van het voorgaande schooljaar;
 • de begroting van het aankomende schooljaar waarbij voor elke activiteit een budget wordt bepaald; 
 • het jaarplan van het aankomende schooljaar, waarin wordt aangegeven welke activiteiten het bestuur organiseert en welke kosten hiervoor zijn geraamd;
 • de vaststelling van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage;
 • ideeën voor activiteiten.

De vergaderingen van de ALV zijn openbaar en wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze vergadering.

Voor meer informatie over de OV of ideeën/wensen/vragen, kan je contact opnemen via ov@mlking.eu of spreek gerust een van de leden aan.