De oudervereniging van de MLKing

Deze vereniging bestaat uit ouders van leerlingen die op de Martin Luther Kingschool zitten. Het bestuur van de oudervereniging int en beheert het schoolgeld (vrijwillige ouderbijdrage).
 
De oudervereniging financiert en helpt bij activiteiten op school. De hulp bij de activiteiten wordt georganiseerd door de activiteitencommissie van de oudervereniging. De activiteitencommissie bestaat uit verschillende werkgroepen zoals bijvoorbeeld workshops, Kerst, Sint etc. Mocht u zin en tijd hebben om mee te willen helpen bij de activiteiten van de oudervereniging, dan kunt u zich aanmelden via de e-mail ov@mlking.eu of bij een van de bestuursleden.

Algemene Ledenvergadering

Ieder jaar organiseert het bestuur de algemene ledenvergadering. 
Hierin worden onder andere de volgende punten besproken:

  • de jaarrekening van het voorgaande schooljaar;
  • de begroting van het aankomende schooljaar;
  • het Jaarplan van het aankomende schooljaar, waarin wordt aangegeven welke activiteiten het bestuur organiseert
    en welke kosten hier voor zijn geraamd;
  • de vaststelling van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage;
  • ideeën voor de thema-avond en de vrijdagactiviteiten.

De vergaderingen van de ALV zijn openbaar, dus wij nodigen jullie van harte uit om deel te nemen aan deze vergadering.

Tot slot. Als u na het lezen van dit stukje nog vragen en/of opmerkingen heeft voor de oudervereniging dan horen
wij dit graag d.m.v. een e-mail naar ov@mlking.eu of spreek gerust een van de bestuursleden aan.

Leden oudervereniging
Serge Valk (penningmeester)
Jonne van Eck
Annelies van de Goede
Pascal de Graaf
Manon Smit