Ambitie
 
Een collectieve ambitie zorgt ervoor dat een organisatie het verschil maakt. 
 

Bij ons op school staat klassengeluk voorop. Wij vinden dat alle leerlingen met plezier naar school moeten komen en in geluk mogen leren. Ieder jaar stellen de leerlingen in de klas een groepsmissie op. Deze groepsmissie is te behalen door middel van afspraken en tussendoelen. Zo wil de ene groep zorgen voor een fijne sfeer door meer naar elkaar te luisteren, terwijl een andere groep juist moet leren om een eigen mening te vormen. De leerlingen zorgen voor een visualisatie van de groepsmissie en werken dagelijks aan hun collectieve ambitie. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de leerling zicht heeft op zijn ontwikkeling en medeverantwoordelijk is over zijn leerproces. De leerlingen krijgen zich in hun resultaten en vaardigheden om samen een stapje vooruit te zetten. Het opstellen van doelen wordt gedaan tijdens kindgesprekken en voortgangsgesprekken.