Ieder talent telt

Een maximale ontwikkeling van talenten is van grote betekenis voor een maximale zelfontplooiing. In ons onderwijs ondernemen we daarom
stappen om de talentontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Dat doen wij o.a. door:

  • Een gedegen zorgsysteem te faciliteren.
  • Het toepassen van gedifferentieerde werkvormen.
  • Een passend aanbod te creëren voor kinderen die meer aankunnen.
  • Het organiseren van creamiddagen.
  • Het organiseren van workshops.