Ieder talent telt

Algemeen
De Martin Luther Kingschool werkt gericht aan een brede talentontwikkeling voor al onze leerlingen. De school draagt gedurende de schoolloopbaan zorg voor een onderwijsaanbod waarbij kinderen hun talenten en interesses leren ontdekken en ontwikkelen. Alle kinderen hebben een talent, niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Soms is dit talent duidelijk zichtbaar, maar vaak hebben kinderen verborgen talenten.

Kind
Om het zelfvertrouwen van kinderen te stimuleren, is het belangrijk dat ze hun eigen talenten en die van anderen leren herkennen. Belangrijk daarbij is, dat kinderen zich ervan bewust worden dat iedereen eigen talenten heeft en dat èlk talent even belangrijk is. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid, krijgt hij of zij zelfvertrouwen en kan het zijn talent ontwikkelen.

School
Om kinderen in de gelegenheid te stellen om hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen, organiseren wij een breed activiteitenaanbod in de vorm van masterclasses. In twee cycli per schooljaar werken de kinderen tijdens de talent-middagen groepsdoorbroken aan verschillende disciplines. Vaak worden de masterclasses aangeboden door eigen leerkrachten. Soms maken wij hiervoor gebruik van deskundige ouders of gespecialiseerde vakleerkrachten van buiten onze organisatie. Voorbeelden van activiteiten die tijdens de talent-middagen worden aangeboden zijn houtbewerking, dans en mediakunst. De kinderen worden tijdens de talent-middagen in kleinere groepen verdeeld zodat meer begeleiding mogelijk is. Het gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal, creatief, muzikaal, technisch. Het kind krijgt zo meer kansen om zich te ontplooien en een andere kant van zichzelf te laten zien.

Ouders
Ouders kunnen hun kinderen helpen bij het ontdekken van hun talenten door op een coachende manier vragen te stellen die de kinderen nieuwsgierig maken; hen laten verwonderen over de wereld om hen heen. Maar ook door kinderen te stimuleren om op onderzoek uit te gaan en creatieve oplossingen te bedenken. Activiteiten waarbij onderzoekend en ontwerpend te werk wordt gegaan, zorgen ervoor dat denkvaardigheden van een hogere orde worden aangesproken.
Kinderen die van hun ouders de kans krijgen om zich met volle overgave op hun favoriete bezigheid te storten, zullen zich steeds beter leren concentreren. En een goed ontwikkeld concentratievermogen is weer noodzakelijk om doelgericht te kunnen oefenen, ook een belangrijke succesfactor bij talentontwikkeling (Rikers, 2009).