Zelfstandigwerken

Wij vinden het erg belangrijk dat de leerlingen zelfstandig worden. Dit bereiken we door onder andere in alle groepen te werken met het stoplicht. Dat betekent dat als het stoplicht op rood staat de leerlingen niets aan de leerkracht kunnen vragen. Als het stoplicht op oranje staat mogen de leerlingen in hun eigen groepje hulp vragen. Als het op groen staat mogen de leerlingen weer naar de leerkracht toe. Waarom werken we met het stoplicht? Het is goed om de leerlingen te leren dat ze om moeten gaan met uitgestelde aandacht. Als het stoplicht op rood staat heeft de leerkracht haar/ zijn "handen vrij" om aan een aparte tafel leerlingen extra uitleg te kunnen geven. Dit noemen we de verlengde instructie.

We werken ook met een weekplanning in alle groepen. De kleuters doen 2 à 3 verplichte werkjes in een week. Ze mogen zelf kiezen wanneer ze dit gaan doen. De leerkracht helpt de leerlingen als dat nodig is.

In de groepen 3 t/m 8 werken we met een weekplanning op papier. Daar staat per dag op wat de leerlingen gaan doen. Ze hebben ook werk dat ze zelf moeten plannen. Na een week wordt het werk ingeleverd en krijgen ze feedback. Kinderen leren hierdoor al op jonge leeftijd verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk.