De Martin Luther Kingschool   biedt kinderen een brede ontwikkeling. Ons onderwijs is zodanig ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en motorische ontwikkeling gestimuleerd worden. Daarbij is het kind in toenemende mate mede verantoordelijk voor zijn of haar ontwikkeling. Onze missie: 'De school waar onze dromen werkelijkheid worden.' Om de doelstelling van deze missie te bereiken hebben wij een heldere visie geformuleerd aan de hand van de volgende kernwaarden:

samenwerking
innovatie
doelgerichtheid
talentontwikkeling
plezier
eigenaarschap