Klachtenregeling

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt.

Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. De scholen van de Stichting Delta De Bilt hanteren een klachtenregeling in het kader van de Kwaliteitswet Onderwijs. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot Arjan Dam, de directeur van de school, Manon en Michel, de contactpersoon in de school of Martin van Veelen, de directeur bestuurder van Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, die niet in dienst van de Stichting is. Deze kan proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De Martin Luther Kingschool is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie van de Besturenraad PCO. U kunt er zeker van zijn, dat elke klacht serieus zal worden behandeld.

Namen en adressen:

  • Contactpersonen in de school, zoals bedoeld in de Klachtenregeling, zijn:
    Michel van de Berg (michel@mlking.eu) en Manon van Vuuren (manon@mlking.eu).
  • Directeur Bestuurder van Stichting Delta De Bilt: Martin van Veelen, tel. 030- 2211552.
  • Externe vertrouwenspersoon: Frank Brouwer (f.brouwer@cedgroep.nl), werkzaam bij CED Rotterdam, Dwerggras 30 Rotterdam telefoon: 010-4071599
  • De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, telefoon: 070 – 3925508, info@gcbo.nl, www.gcbo.nl