De school heeft een Algemeen Christerlijk karakter, geïnspireerd door bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Als centrale waarde voor de Martin Luther Kingschool geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. De droom van Martin Luther King  is voor ons een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind mag zijn wie hij of zij is. De kinderen leren na te denken over de verschillen tussen mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. Kinderen ontwikkelen hun eigen waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriednschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede, religies, etc. Respect voor elkaar en voor verschillende meningen en religies staan daarbij centraal. Wij verwachten dat ouders de grondslag en de doelstelling van de school respecteren.