Spaans

Een keer per week wordt er Spaanse les gegeven aan leerlingen uit groep 7 en 8, die extra uitdaging nodig hebben. Van te voren wordt er in goed overleg met de groepsleerkracht en Intern Begeleider en op grond van vastgestelde criteria gekeken welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. Kinderen nemen deel gedurende een proefperiode, waarna gekeken wordt, in overleg met alle betrokkenen, of de deelname wordt voortgezet. Dit schooljaar (2017-2018) is de Spaanse les geïntegreerd in de XL groep.