Remedial Teaching

Erica Kuus verzorgt de RT bij ons op school. Zij overlegt met de leerkrachten welke leerlingen extra hulp of uitdaging nodig hebben. Individueel of in kleine groepjes helpt zij de leerlingen. Dit kan zijn voor taal spelling of rekenen maar ook voor de sociaal emotionele en motorische ontwikkeling.