Groepsplannen

Het individuele kind dat de te behandelen leerstof sneller of langzamer kan doorlopen wordt de mogelijkheid geboden deze leerstof gedifferentieerd te verwerken. In elke groep zijn de kinderen voor rekenen en spelling (of: per vakgebied) verdeeld over drie niveaus, beschreven in een groepsplan. De leerkracht stimuleert en begeleidt waar nodig. Onze school geeft leerlingen de kans zich in een doorgaande lijn te ontwikkelen. Iedere leerling heeft immers zijn eigen persoonlijkheid en eigen mogelijkheden.