Peuterspeelzaal

Voor dat kinderen bij ons op school komen hebben ze de mogelijkheid om naar de peuterspeelzaal te gaan. Wij werken nauw samen met Stichting peuterspeelzaal Het Bruggetje. De kinderen die vanuit Stichting peuterspeelzaal Het Bruggetje bij ons op school komen worden door middel van een verslag en eventueel een gesprek aan ons overgedragen. Tijdens dit gesprek wordt de algemene-, spel-, motorische- en taalontwikkeling besproken. Voor meer informatie over peuterspeelzaal Het Bruggetje kunt u kijken op 

http://www.peuterspeelzaalhetbruggetje.nl