Creatieve ontwikkeling

Als onderdeel van de creatieve ontwikkeling worden er masterclasses gegeven aan de leerlingen.

Jaarlijks organiseert de school in samenwerking met de oudervereniging voor alle groepen masterclasses. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee weken achter elkaar een Masterclass aangeboden door een ingehuurde deskundige. Dit kan een schilder zijn of een kunstenaar. In ieder geval iemand met verstand van zaken die de kinderen op een creatieve manier kan uitdagen. De kosten zijn voor rekening van de oudervereniging en worden zodoende betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage.

Tijdens de Masterclass wordt de helft van twee jaargroepen samengevoegd om les te krijgen van de schilder of kunstenaar. Hierbij zijn ook ouders aanwezig die helpen bij de verwerking van de lessen.

De andere helft van de groep blijft in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en gaat daar een activiteit doen. De leerkracht heeft op dat moment een kleinere groep en kan juist dan een activiteit plannen die in een grote groep lastig is om aan te bieden. Hierbij kunt u denken aan een les uit de techniektorens of een creatieve les. Na twee weken wisselen de groepen. De groep van de Masterclass gaan dan naar de eigen leerkrachten. En de groepen die bij de eigen leerkrachten hebben gewerkt volgen dan twee weken een Masterclass. De masterclasses staan in de jaarkalender genoemd.