Remedial Teaching (RT)

Moeilijkheden met leren en andere problemen worden in de meeste gevallen door de leerkracht als eerste opgemerkt. De uitslagen van de toetsen, die regelmatig worden afgenomen, kunnen dergelijke signalen afgeven. Maar ook ouders kunnen wat dat betreft ‘de aangever’ zijn. Wanneer de zorg binnen de groep ontoereikend is voor een leerling, wordt er in kaart gebracht waar het specifieke probleem ligt. Middels de groepsbespreking, leerlingbespreking en gesprek met ouders wordt geïnventariseerd wat de specifieke onderwijsbehoefte van de leerling is. Samen worden afspraken gemaakt over bij welke hulp het kind het meest gebaat is. Ook worden afspraken gemaakt over de zorg die binnen de groep verleend kan worden, middels een handelingsplan, of welke hulp de Remedial Teacher kan bieden. De eindverantwoordelijkheid over de voortgang van de leerling en de opbrengsten van de hulp blijft altijd bij de leerkracht.

Vragen of behoefte aan meer informatie? directie@mlking.eu