Interne begeleiding (IB)

Op professionele wijze worden kinderen die om welke reden of op welke wijze dan ook extra aandacht nodig hebben door de eigen leerkracht en/of de RT-er (Remedial Teacher) begeleid. De IB-er (Intern Begeleider) van de school coördineert de speciale zorg.

Onze Intern Begeleider en Remedial Teacher zorgen er voor dat de kinderen zoveel mogelijk passend onderwijs aangeboden krijgen, waarbij we uitgaan van het vakmanschap van de leerkracht. De hulp en begeleiding van de kinderen proberen we dan ook zoveel mogelijk in de klas te geven, tenzij dit het belang van de kinderen schaadt.

Problemen hoeven overigens niet alleen leerprestaties te betreffen, maar kunnen ook op sociaal emotioneel gebied liggen.  We bieden niet alleen zorg op het cognitieve vlak, maar bieden ook extra ondersteuning op sociaal emotioneel gebied.

ib@mlking.eu