Wij gaan met plezier naar school

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen en schoolteam een goed pedagogisch klimaat, waarin met plezier geleerd wordt. Een goed evenwicht in inspanning en ontspanning is noodzakelijk om met plezier te kunnen leren.