Eigenaarschap: Wij zijn betrokken

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. Wij stimuleren eigenaarschap om motivatie en verantwoordelijkheid te vergroten. 

Algemeen
Op onze school verwachten we geen wonderen van regels, afspraken en protocollen. De kwaliteit van het proces en dus van het resultaat is voor het grootste deel het gevolg van passie en innerlijke betrokkenheid. Dit geldt zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. De school doet er toe bij het stimuleren van eigenaarschap. De school bepaald het kader, maar binnen het kader worden teamleden en kinderen gestimuleerd tot meedenken en uitvoeren van het leerproces. Onderwijs dat betekenis heeft zorgt voor hogere betrokkenheid.

Kind
Bij ons op school willen wij de kinderen eigenaarschap geven in hun leren en ontwikkelen. We leren de kinderen probleemoplossend handelen in sociale- en werksituaties. In alle groepen werken wij aan de ontwikkeling van eigenaarschap. De kinderen leren dit onder andere door middel van reflecteren op zichzelf, verantwoordelijkheid nemen, zorg dragen voor omgeving en materiaal, probleemoplossend denken en het stellen van doelen. We begeleiden de kinderen tot zelfstandige en zelfdenkende burgers.

School
Werken vanuit visie en je verbonden voelen met de school zijn volgens ons voorwaarden om te kunnen werken aan doorgaande ontwikkeling van de kinderen. Teamleden krijgen de vrijheid en het vertrouwen om hun werk binnen de kaders van onze visie te doen. Daarbij vragen wij wel om een verantwoording omdat reflectie de motor is van ontwikkeling. Als je terugkijkt naar wat goed gaat en wat anders/beter kan, dan kun je je verder ontwikkelen tot een nog betere leerkracht. Als je als leraar uitstraalt dat je kunt leren van je fouten en invloed hebt op wat je leert en hoe je leert, zullen kinderen dit gedrag overnemen.

Ouders
Uit onderzoek blijkt dat ouders van groot belang zijn voor de schoolprestaties van hun kind. Ouderbetrokkenheid heeft zowel direct als indirect invloed. De kern van ouderbetrokkenheid bestaat uit goede communicatie. Wij streven naar een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders. Ouders en leerkrachten kunnen van elkaar leren. Wij geloven dat een goede samenwerking directe invloed heeft op de leerprestaties van uw kind. Daarom voeren wij kindgesprekken en zijn de kinderen vanaf groep 5 welkom bij de rapportgesprekken met ouders.