We hebben een doel voor ogen 

Binnen ons onderwijs staat doelgericht werken hoog in het vaandel. We hebben hoge verwachtingen op alle niveaus (kind, groep en school) en we streven realistische doelen na. Om de zorgvuldig geformuleerde doelen te behalen is het nodig om nauwkeurig
te meten en te analyseren. Dit doen we doordat er een duidelijke zorgstructuur is, waarbij handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken speerpunten zijn. Het verbeteren van de kwaliteit is een continu en duurzaam proces. Tijd en middelen zetten we effectief in om het primaire proces (goed onderwijs aan kinderen) te faciliteren. Het faciliteren gebeurt op duurzame wijze; voor ons en voor komende generaties.