Een juiste motivatie en het werken met plezier zijn voorwaarden om tot leren te komen

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen en schoolteam een goed pedagogisch klimaat, waarin met plezier geleerd wordt. Een goed evenwicht in inspanning en ontspanning is noodzakelijk om met plezier te kunnen leren.