Leren en werken gaat beter als de betrokkenheid groot is

In ons werken en leren zien we het grote belang van het geven en nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij vinden we dat het eigenaarschap over een product of een proces zoveel mogelijk op de plaats ligt waar het hoort: bij de persoon zelf. We zijn ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan
de kwaliteit van het leren. We stimuleren dit door:

  • Het voeren van kindgesprekken.
  • Verslagavonden te organiseren waar kinderen bij aanwezig zijn.
  • Zelfstandig werken te bevorderen en het maken van een weekplanning.
  • We gebruiken in alle groepen de Kanjertraining. Verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, rekening houdend met het belang van anderen, is hierbij een speerpunt.