Visie en missie Martin Luther Kingschool

De school heeft een Algemeen Christelijk karakter, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden. Als centrale waarde voor de Martin Luther Kingschool geldt dat we op respectvolle wijze met elkaar omgaan, ongeacht geloof, huidskleur, ras of afkomst. De “droom” van Martin Luther King is voor ons een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind uniek is en mag zijn wie hij, of zij is. De kinderen leren na te denken over de verschillen tussen mensen en hoe wij daar het beste mee om kunnen gaan. Kinderen ontwikkelen hun eigen waarden door stil te staan bij onderwerpen als vriendschap, gevoelens, arm en rijk, oorlog en vrede, religies, etc. Respect voor elkaar en voor de verschillende meningen en religies staan daarbij centraal. Als voorwaarde voor toelating geldt dat ouders de grondslag en de doelstelling van de school respecteren.

Het onderwijs: visie en missie

De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling. Het onderwijs is zodanig ingericht dat naast de cognitieve ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling gestimuleerd worden. Daarbij is het kind in toenemende mate mede verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling. Onze missie: “de school waar onze dromen werkelijkheid worden”. Om de doelstelling van deze missie te bereiken hebben wij een heldere visie geformuleerd.
Wij gaan uit van ieders eigen kernwaarden en vanuit ieders persoonlijke achtergronden. Onze kracht is dan ook onze diversiteit. Naaststaande kernwaarden vormen het uitgangspunt van ons handelen.