Onze visie

De Martin Luther Kingschool wil onderwijs geven conform de algemeen christelijke grondslag, geïnspireerd door Bijbelse verhalen en de daarin voorkomende waarden.
Belangrijke elementen hierbij zijn, het uit naastenliefde met elkaar omgaan, respect hebben voor en het verantwoordelijk zijn voor jezelf en de ander.
De “droom” van Martin Luther King is voor ons ook een belangrijke inspiratiebron, waarbij ieder kind uniek is en mag zijn wie hij, of zij is.
De Martin Luther Kingschool biedt de kinderen een brede ontwikkeling.
Het onderwijs is zodanig ingericht dat de cognitieve maar ook de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling maximaal gestimuleerd worden.
Daarbij is het kind in toenemende mate mede verantwoordelijk voor zijn/haar ontwikkeling.
De school voldoet aan de eisen van Passend Onderwijs, want de zorg is zo georganiseerd dat voldaan wordt aan de onderwijsbehoeften van de kinderen.
De Martin Luther Kingschool wordt op een professionele manier geleid, het team werkt professioneel samen, verenigt expertise en vult elkaar aan, waarbij we ouders als betrokken partners zien.